Import równoległy

Klienci

Produceni leków, hurtownie farmaceutyczne, apteki

Szczegóły
  • Zajmujemy się obsługą importerów równoległych. Zdajemy sobie sprawę ze szczególnych warunków, jakie muszą zostać spełnione w imporcie równoległym produktów leczniczych. Oprócz wszystkich wymagań jakościowych związanych z transportem, zapewniamy pełną poufność co do przewożonego ładunku, trasy i miejsca odbioru. (na życzenie klienta podpisujemy umowę o poufności)
  • Transporty dedykowane gwarantują niełączenie ładunków (w tej opcji nie stosujemy doładunków), co eliminuje ryzyko pomyłek.
  • Zapewniamy obsługę transportową związaną z przepakowaniem (dowóz do miejsca przepakowania oraz odbiór gotowych partii towaru) i ponownym wprowadzeniem do obrotu.
Flota
  • W procesie logistycznym używany samochodów dostawczych do 3,5 tony, co pozwala na większą elastyczność i szybkość dostawy. Przewozy realizowane są samochodami specjalistycznymi o maksymalnej ładowności 1 tony (do 4-6 palet towaru). Wszystkie auta posiadają zabudowę izotermiczną , co zapewnia stały zakres temperatur niezależnie od warunków atmosferycznych.
  • Wyposażone są w agregaty chłodzące z możliwością podłączenia zasilania elektrycznego (co pozwala na chłodzenie/ogrzewanie bez pracy silnika) oraz urządzenia do pomiaru i rejestracji temperatury, Umożliwiając transport w kontrolowanych warunkach 2-8° C lub 15-25° C (lub innych) wraz z rejestracją i wydrukiem raportów z przewozu.
  • Zapewniamy stały monitoring warunków transportu i bezpieczeństwo przewożonych ładunków.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.