Mapowanie temperatur

Klienci

Produceni leków, komponentów, firmy badawcze, hurtownie farmaceutyczne, apteki

Szczegóły
  • Oferujemy usługę mapowania temperatur - zarówno w pomieszczeniach jak i pojazdach w warunkach rzeczywistego transportu produktów.
  • Przeprowadzenie mapowania temperatur pozawala na poznanie realnego rozkładu tempratur w procesie składowania oraz transportu.
  • Każde badanie przeprowadzone jest po ustalaniu dokładnych wymagań i oczekiwań klienta. Warunkują one czas trwania i ilość badanych punktów.
Raporty
  • Każde mapowanie kończy szczegółowy raport z opisaem rozkładu temperatur, prezentacją graficzą oraz statystykami. Wiedza ta pozwala na usunięcie ewentualnych odchyleń w łancuchu logistycznym.
  • Zapewniamy dużą elastyczność w doborze parametrów badania - od kilku do kilkuset punktów pomiarówych w pomieszczeniu. Mapujemy wszelkie pomieszczenia: od małej lodówki do magazynu.
Mapowanie temperatury zapewnia pełą wiedzę na temat warunków środowiskowych i może być podstawą do kwalifikacji środków transportu i powierzchni magazynowych.