Modelowanie gospodarcze

Klienci

Produceni leków, komponentów, firmy badawcze, hurtownie farmaceutyczne, apteki

Szczegóły
  • Pracownia modeli gospodarczych jest innowacyjnym projektem skupiającym w sobie zagadnienia analizy danych, obsługi baz i analizy statystycznej. Modelowanie gospodarcze pozwala na uzyskanie dogłębnej wiedzy na temat struktury procesu, jego powiązań i następstw. To potężne narzędzie dostarczające wiedzy na temat firmy lub jej otoczenia.
  •  
  • Pracownia modeli gospodarczych obejmuje:
  • - realizację usług budowania i wizualizacji modeli procesów gospodarczych (transport, gospodarka magazynowa, sprzedaż itp.),
  • - tworzenie modeli strukturalnych całego przedsiębiorstwa lub jego części,
  • - komputerową analizę statystyczną (testy, analiza wielu zmiennych, prognozowanie),
  • - kodowanie i rekodowanie baz danych,
  • - usługi pomocnicze w badaniach klinicznych (obsługa ankiet i raportów).
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.